Algemene voorwaarden & Privacy statement:

Algemene Voorwaarden:

Door het boeken van een afspraak voor een massage- of TTC-behandeling bij This Lady Connects, stemt u automatisch in met de volgende voorwaarden:

1. Verantwoordelijkheid:

This Lady Connects en haar beoefenaar zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van letsel, verlies of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met de behandelingen.

2. Professionele Grenzen:

Behandelingen bij This Lady Connects zijn bedoeld voor ontspanning, welzijn en spiritueel welzijn. Het is op geen enkele manier vervanging voor medische diagnose of behandeling van fysieke- en of mentale klachten. Cliënten worden aangemoedigd om eventuele medische aandoeningen te bespreken met hun reguliere zorgverlener voordat ze een behandeling ondergaan.

3. Annuleringsbeleid:

Annulering van een afspraak is kosteloos indien dit minstens 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak gebeurt. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak of bij het niet verschijnen zonder bericht, wordt 50% van de kosten van de geplande behandeling in rekening gebracht.

4. Toestemming voor Behandeling:

Door het boeken van een afspraak geeft de cliënt impliciet toestemming voor de behandeling, waarbij wordt begrepen dat This Lady Connects niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de resultaten of gevolgen van de behandeling.

5. Aanvaarding van Risico’s:

De cliënt begrijpt dat elke vorm van massage of TTC-behandeling risico’s met zich meebrengt en vrijwaart This Lady Connects en haar beoefenaar van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze risico’s.

Door het maken van een afspraak bij This Lady Connects gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Privacybeleid:

This Lady Connects hecht veel waarde aan de privacy van haar cliënten. Hieronder volgt ons privacybeleid om te verzekeren dat alle persoonlijke informatie die tijdens behandelingen wordt verstrekt, veilig en vertrouwelijk wordt behandeld:

1. Vertrouwelijkheid:

Alle informatie die tijdens een behandeling wordt verstrekt, inclusief medische geschiedenis, persoonlijke omstandigheden en andere persoonlijke gegevens, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het doel van het verstrekken van de behandeling en wordt niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

2. Gegevensverzameling:

Om de behandelingen effectief te kunnen uitvoeren, kan This Lady Connects bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam, contactgegevens en medische geschiedenis. Deze gegevens worden alleen verzameld met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt en worden alleen gebruikt voor het doel van het verstrekken van de behandeling.

3. Beveiliging van Gegevens:

This Lady Connects neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Dit omvat het gebruik van veilige opslagmethoden en het implementeren van beveiligingsprotocollen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

4. Toegang tot Gegevens:

Alleen geautoriseerd personeel van This Lady Connects heeft toegang tot persoonlijke gegevens van cliënten, en alleen voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van behandelingen en het bieden van gepaste zorg. Alle medewerkers zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

5. Openbaarmaking van Informatie:

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. This Lady Connects zal nooit persoonlijke informatie verkopen, verhuren of verhandelen aan derden.

6. Toestemming en Controle:

Cliënten hebben te allen tijde het recht om hun toestemming voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens in te trekken. Cliënten hebben ook het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen uit onze systemen, behalve wanneer dit in strijd is met wettelijke vereisten of onze professionele verantwoordelijkheden.

Door een afspraak te maken bij This Lady Connects stemt u in met het bovenstaande privacybeleid. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en verzekeren u dat we er alles aan zullen doen om uw privacy en vertrouwelijkheid te beschermen.

You cannot copy content of this page

Scroll to Top